Notícies recents

8/6/2020

Aprobado el nuevo Decreto de reglamento de turismo de Cataluña

Aprobado el nuevo Decreto de reglamento de turismo de Cataluña que regula nuevos productos turísticos, define las modalidades, actualiza los requisitos de clasificación y las características de los alojamientos turísticos. El nuevo Decreto simplifica, actualiza e integra en un solo cuerpo normativo las diferentes normativas. De esta manera se aporta claridad, coherencia y una mayor seguridad jurídica. También establece que los establecimientos turísticos no requieren de ninguna habilitación de la Administración de la Generalitat de Cataluña. El hogar compartido es un alojamiento turístico que es la vivienda principal de su titular y que éste comparte como servicio de alojamiento con terceras personas, en concreto con un máximo de cuatro usuarios para estancias de duración igual o inferior a 31 días. El titular debe residir y compartir la vivienda con los turistas mientras dura la estancia. Se establece el plazo de un año para que los ayuntamientos puedan asumir esta tipología de alojamiento turístico.

8/4/2020

La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un comunicado sobre la recogida de datos personales por parte de los establecimientos.

La Agencia ha tenido constancia de la proliferación de diversas iniciativas públicas que tratan de fomentar una reacción rápida ante posibles nuevos brotes de COVID–19, como registrar determinados datos de los clientes que acuden a locales de ocio. Considera que, no sería necesario solicitar el nombre y los apellidos, que serían innecesarios para la finalidad de avisar a los posibles contactos, y en ningún caso es necesaria la identificación mediante el DNI por ser desproporcionada. Asimismo, debe aplicarse estrictamente el principio de limitación de la finalidad, de forma que los datos sólo deben poder utilizarse para la finalidad de lucha contra el virus, excluyendo cualquier otra, así como el principio de limitación del plazo de conservación.

7/29/2020

L'embús que hi ha a les oficines del Sepe

L’embús que hi ha a les oficines del Sepe està provocant que les xifres de treball no reflexin la realitat de l’impacte de la pandèmia. Afecta a les prestacions de l’atur ordinàries i als Erte, i també a la resta d’ajudes aprovades en els últims mesos, en aquest cas amb càrrec a la Seguretat Social, experimenten una dilatació dels temps de concessió de les noves prestacions. L’estudi dels casos de l’ingrés mínim vital necessita un treball d’anàlisis molt més complexa del previst. “ Es calculava que els expedients de l’ingrés mínim es poguessin resoldre en 45 minuts, però la realitat és que es resolen entre tres o quatre a la setmana”. Els canvis de criteri i la falta de coordinació amb les CCAA, està endarrerint les resolucions.

7/23/2020

El Tribunal Suprem reconeix el temps de desplaçament com temps de treball,

El Tribunal Suprem reconeix el temps de desplaçament com temps de treball, independentment de la distancia, segons ha informat LAB. Ha estimat els recursos presentats pels sindicats que conformen el Comitè d’empresa de Thyssenkrupp Elevadores S.L. de Guipúscoa. La central sindical demanava que es reconegués a tots els empleats que la seva jornada laboral “s’inicia quan posen en marxa el vehicle de l’empresa per a desplaçar-se al lloc de treball on es produeix la revisió de l’ascensor, i no en el moment en què s’inicia la revisió tècnica del mateix en el centre del client. 

7/21/2020

El Congrés dels Diputats estudiarà aquest dimarts, l'aprovació d'un règim sancionador per a empreses moroses

El Congrés dels Diputats estudiarà aquest dimarts l’aprovació d’un règim sancionador per a empreses que sobrepassen els terminis de pagament dels seus deutes amb multes de fins a 1 milió d’euros. La proposta sortirà a la palestra en la validació o rebuig de les esmenes a l’acord adoptat en la Comissió de Reconstrucció per posar mesures de cares a la recuperació després de la pandèmia. S’estudien multes lleus, de fins a 3.000 €; greus, d’entre 3.001 i 100.000 €; i molt greus des de 100.001 fins a 1.000.000 d’euros. A més, es preveuen conseqüències en cas de reincidència d’infraccions molt greus per no poder contractar amb les entitats que integren el sector públic, no poder obtenir condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en la Llei 38/2003, del 17 de novembre, General de Subvencions. També, si es produeix la suspensió dels possibles préstecs que tingués dret a percebre de l’Institut de Crèdit Oficial o altres organismes o entitats publiques anàlogues, ni accés a nous crèdits o no poder beneficiar-se de deduccions vigents en l’Impost de Societats o en el IRPF. 

7/16/2020

La sala IV de lo social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència on estableix

La sala IV de lo social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència on s’estableix que el pagament continuat de part de les retribucions del treballador fora de nòmina, escapant així a la cotització a la seguretat social, constitueix un “greu incompliment” de les obligacions empresarials i justifica la resolució del contracte a petició del treballador i el seu dret a percebre una indemnització de caràcter improcedent (33 dies per any treballat). Mitjançant aquesta sentència, el Suprem estima el recurs de cassació per unificació de doctrina que tres peons agrícoles van posar contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) que va donar la raó a l’empresa hortofrutícola per a la que van treballar. 

7/14/2020

Les mesures per a salvar el turisme i el comerç a Espanya que proposa Fedea,

Les mesures per a salvar el turisme i el comerç a Espanya que proposa Fedea, entre les que es troben un llançament d’un Imserso europeu o la creació de “bonus de vacances”. L’impacte esperat de la crisi és molt significatiu a nivell agregat: una reducció del 50% de l’activitat turística en sentit estricte, una xifra que des del sector es considera probable, representa la pèrdua de més del 6% del PIB de l’economia espanyola, aproximadament la meitat de la caiguda esperada aquest 2020. Més enllà de les propostes habituals relacionades amb els préstecs o l’ampliació dels Ertes, destaca la creació de l’Imserso europeu que incentivi l’arribada dels majors del Vell continent, aprofitant l’avantatge competitiva d’Espanya, bon clima, cultura i paisatges difícils d’igualar a Europa.

7/10/2020

La substitució de treballadors afectats per ERTE per força major

La substitució de treballadors afectats per ERTE per força major per empleats externs està expressament prohibida pel decret llei que va prorrogar aquests expedients fins els 30 de setembre. Tot i això, la falta de concreció i desenvolupament de la infracció administrativa complica la imposició de multes, segons adverteixen els laboristes. Dos experts laboralistes aclareixen aquest i altres dubtes legals entorn a l’aplicació de les mesures de pròrroga mentre durin els ERTE per força major subscrits per la Covid-19. 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.