ASSESSORS I CONSULTORS A GIRONA

Notícies recents

Este esfuerzo se ha autofinanciado con la tasa de regularización de 60 euros pero además ha permitido multiplicar los ingresos de los ayuntamientos por IBI. El plan de regularización catastral 2014-2017 ha supuesto un fuerte incremento de la inversión, que se autofinancia con la tasa de regularización y con un rendimiento espectacular. El efecto en el IBI es notable. Según datos del Catastro, la cuota líquida de este tributo ha pasado de los 12.200 millones en 2013 a 13.600 millones en 2017. La recaudación de la antigua contribución urbana no ha parado de crecer en los últimos años, sin embargo esos ingresos eran prácticamente la mitad en 2007.

Data publicació: 14/12/2018

Una persona que mor en accident de tràfic uns dies després d'haver causat baixa com a demandant de treball per falta de renovació, impedeix considerar que estigui en situació d'alta, pel que la parella no té dret a cobrar la pensió de viudetat. Així, ho determina el Tribunal Suprem, en una sentència 25 de setembre de 2018, on es rebutja que pugui donar-se com a alta, "ja que no pot aplicar-se la doctrina flexibilitzaria de l'exigència d'alta si no s'ofereix cap dada objectiva que permeti aplicar-la, com podria ser el seu estat de salut o algun altre motiu similar, tret el de accident".

Data publicació: 11/12/2018

El Govern modificarà els procediments de desnonament per articular un "procés especial" per a les persones que es troben en una "situació vulnerable" amb la finalitat d'evitar que tornin a registrar-se "situacions tràgiques". L'Executiu modificarà la llei d'Enjudiciament Civil i fomentarà una major coordinació amb els serveis socials en casos de desnonament, de manera que els processos d'aixecament davant d'impagaments es paralitzin fins que intervinguin els serveis socials, segons va avançar el ministre de Foment. El canvi en els processos de desnonament formarà part del paquet de mesures urgents en matèria d'habitatge que Foment ultima aprovar pròximament per el Reial Decret Llei en Consell de Ministres, i que està enfocat principalment al lloguer.

Data publicació: 04/12/2018

El text proposat per l'Executiu reforma quatre articles de l'Estatut dels Treballadors (4, 12, 34 i 35) i un altre article més de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social. "Serà d'obligació de l'empresa registrar la jornada de cada treballador. Aquest registre de jornada ha de ser diari i haurà d'incloure l'horari concret d'entrada i sortida", indica l'esborrany legal de l'Executiu. La proposta del Govern, que necessitarà el recolzament parlamentari per tirar endavant, recull també que "els convenis col·lectius poden establir la forma d'organització del registre de jornada i d'accés al mateix de la persona treballadora". El Govern i els agents socials poden acordar excepcions.

Data publicació: 29/11/2018
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
política de privacitat
comunicacions comercials
tots els camps són obligatoris

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.