ASSESSORS I CONSULTORS A GIRONA

Notícies recents

En estos casos no cabe que la Seguridad Social rechace la solicitud de jubilación invocando que no se ha percibido la indemnización propia de los despidos objetivos o colectivos. La Sala explica que no cuestionándose la involuntariedad, ni existiendo indicios de fraude, resultaría excluyente el exigir a los socios trabajadores de cooperativas que acreditaran el percibo de una indemnización desconocida en el régimen jurídico de su vínculo societario.

Data publicació: 11/28/2023

Eleva les xifres del balanç i del volum de negoci que defineixen cadascuna de les categories empresarials als efectes del compliment de les obligacions de presentació d'informes i auditories. La modificació normativa entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2024. Això no obstant, els Estats membres poden permetre a les empreses que apliquin aquestes disposicions per als exercicis que comencin a partir de l'1 de gener de 2023. Una vegada en vigor aquesta Directiva, es consideraran microempreses aquelles el balanç de les quals no superi els 450.000 € i el seu volum de negoci se situï per sota dels 900.000 €, fet que suposa un ajust a l'alça del 28,6%. El nombre estimat de societats de capital que es beneficiarien d'una reducció de les obligacions de presentació d'informació i auditoria és del 6%.

Data publicació: 11/23/2023

Segons el TS, aquestes accions prescriuen en funció de la naturalesa del deute en qüestió. El Tribunal Suprem justifica aquest nou criteri, en primer lloc, explicant que quan es tracta de deutes contrets estant la societat en causa de dissolució, la voluntat de la llei és col·locar l'administrador en una posició de garant personal dels deutes de la societat, com si fos un fiador. En segon lloc, la sentència conclou que els dos preceptes que s'apliquen fins ara per determinar la prescripció, en realitat, no són aplicables a la responsabilitat per deutes socials.

Data publicació: 11/21/2023

En concret, el Suprem estableix que "és procedent la inclusió a la base de la deducció per R+D+i, de les despeses meritades en exercicis anteriors no consignats en les autoliquidacions corresponents, sense que fos necessària la prèvia sol·licitud de rectificació de les autoliquidacions dels períodes impositius corresponents a les deduccions no declarades". La sentència rebutja així el criteri que va introduir Tributs el juny del 2022. En aquella data, l'òrgan va emetre dues consultes vinculants que establien que l'única via per acreditar les deduccions era amb una rectificació de l'autoliquidació corresponent al seu any de generació.

Data publicació: 11/17/2023
Tens dubtes?Posa't en contacte amb nosaltres!
política de privacitat
comunicacions comercials
tots els camps són obligatoris

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.